Boekingsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden:

Onderstaand treft u de voorwaarden die bij annulering van kracht zijn:

Indien u annuleert meer dan 14 dagen voor aankomst ontvangt u 100% van het bedrag terug.

Indien u minder dan 14 dagen maar meer dan 7 dagen voor aankomst annuleert ontvangt u 50% van de nachtprijs + schoonmaakkosten + toeristenbelasting terug.

Indien u minder dan 7 dagen voor aankomst annuleert krijgt u alleen schoonmaakkosten + toeristenbelasting terug

 

Betaling:

- Binnen 2 dagen indien aankomsttijd < 14 dagen vanaf reservering is

- Binnen 7 dagen indien aankomsttijd > 14 dagen vanaf reservering is

- Op verzoek door middel van een aanbetaling indien reservering > 2 maanden vanaf reservering is

 

Privacybeleid:

Job Baster Accommodatie Beheer BV, gevestigd aan Havenpark 35 Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.jobbaster.nl/

+31 6 58970737

De Functionaris Gegevensbescherming van Job Baster Accommodatie Beheer BV is te bereiken via jobbaster@zeelandnet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Job Baster Accommodatie Beheer BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Job Baster Accommodatie Beheer BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Job Baster Accommodatie Beheer BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Job Baster Accommodatie Beheer BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Job Baster Accommodatie Beheer BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Job Baster Accommodatie Beheer BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Job Baster Accommodatie Beheer BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jobbaster@zeelandnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Job Baster Accommodatie Beheer BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Job Baster Accommodatie Beheer BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jobbaster@zeelandnet.nl.